OHP Logo OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

 
obrazek
ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap Tel./Fax: 087 615 03 53, e-mail: gospomkg4@ohp.pl

  

  


 

 REKRUTACJA na ROK SZKOLNY 2016/2017

 


NABÓR DO PROJEKTU „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ”

 


 

Komunikat o udziale w programie praktyk studenckich w administracji rządowej w 2015 roku

 


 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

ul. Boczna 1

19-500 Gołdap

nr tel. (fax) 087 615 03 53

e-mail gospomkg4@ohp.pl

Dyrektor Centrum: Urszula Jankowska

więcej...


drukuj

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap
Tel./Fax: 087 615 03 53
e-mail: gospomkg4@ohp.pl
BIP
MCK   DMP   OBP  
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki SpołecznejINICJATYWA MŁODZIEŻOWA