Niedługo wyjazd na zagraniczny staż zawodowy

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi trwają przygotowania do majowego wyjazdu młodzieży na staż zawodowy do Niemiec. Uczestnicy projektu „Europejskie rzemiosło” biorą udział w przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym, podczas którego poznają różnice kulturowe między Polakami i Niemcami, “szlifują” język niemiecki oraz integrują się przed wyjazdem. Szkolenia te mają na celu pomoc w pokonywaniu barier w komunikacji międzykulturowej. Nie zabraknie też tematu stereotypów i uprzedzeń dotyczących innych narodowości.

Wiedza zdobyta podczas zajęć na pewno pozwoli uczestnikom projektu łatwiej odnaleźć się w nowym środowisku i zaaklimatyzować się podczas dwutygodniowego pobytu w Niemczech.

Przed wyjazdem zostanie zakupiona odzież ochronna, z której skorzystają uczniowie kształcący się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych oraz stolarz.

Projekt „Europejskie rzemiosło” realizowany jest przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Erasmus+.