Stolarze i mechanicy na stażu w Niemczech

Druga grupa uczestników projektu „Europejskie rzemiosło” realizowanego przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi rozpoczęła staże zawodowe w Niemczech. Przygotowania do wyjazdu trwały od wielu tygodni. Młodzież uczestniczyła w kursie języka niemieckiego, poznała również kulturę niemiecką oraz różnice kulturowe między Polakami i Niemcami. Szkolenia te miały na celu pomoc w pokonywaniu barier w komunikacji międzykulturowej. Dzięki zajęciom pedagogicznym młodzież zintegrowała się ze sobą.

Kilka dni przed wyjazdem uczestnicy projektu spotkali się z koordynatorem projektu i omówili wszystkie szczegóły dotyczące wyjazdu, otrzymali Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, ubezpieczenie dodatkowe (polisy) oraz zakupioną w ramach projektu odzież ochronną.

Młodzież wraz z opiekunami dotarła do Frankfurtu nad Odrą w niedzielę 7 maja 2017r. Przez dwa tygodnie będzie szkolić w zawodach: stolarz oraz mechanik pojazdów samochodowych. Doświadczeni instruktorzy pokażą młodzieży dobre praktyki, jakie mają miejsce w przygotowaniu zawodowym w Niemczech.

Uczestnikom został również zapewniony program kulturowy, czyli zwiedzanie w wolnym czasie m.in. Poczdamu, Frankfurtu i Berlina.

Projekt „Europejskie rzemiosło” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Erasmus+.

 

Koordynator  projektu