Anioły w bibliotece – wystawa

Młodzież z CKiW OHP Gołdap wraz z wychowawcami wybrała się na wystawę do Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Pani dyrektor Biblioteki Publicznej Agnieszka Dziobkowska zaprezentowała ekspozycję twórczości sekcji rękodzieła słuchaczy Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „ Anioły”. Prace miały różnorodne techniki wykonania m.in. decoupage na drewnie czy gipsowo-szydełkowe. Z naszych wieloletnich doświadczeń z pracy z młodzieżą wynika, że przedmiot plastyka, a w szczególności zajęcia pozaszkolne dostarczają wielu możliwości wyrażania swoich uczuć, przeżyć i sądów o otaczającej rzeczywistości. Poprzez propagowanie kultury plastycznej istnieje szansa uświadomienia młodym ludziom, jak ważną rolę może odegrać sztuka w ich życiu. Zależy nam przecież na wychowaniu człowieka rozumnego, a jednocześnie czującego potrzebę przeżywania piękna, który niejednokrotnie może sam uczestniczyć w procesie twórczym na miarę swoich możliwości, doznając przy tym wielu satysfakcji.

„Może anioły przemykają się chyłkiem za naszymi plecami i gdybyśmy tylko potrafili się dostatecznie szybko odwrócić, moglibyśmy dostrzec je albo przynajmniej cień ich skrzydła?”

Iwona Czarkowska, Cień anioła

Kadra wychowawcza