I miejsce młodzieży CKiW OHP w Gołdapi w konkursie wojewódzkim

Młodzież III klas ZSZ z gołdapskiego Centrum wzięła udział w wojewódzkim etapie konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy 2017 w zawodzie kucharz”. Zmagania wojewódzkie odbyły się Mrągowskim Centrum Kształcenia, a organizatorami imprezy była Warmińsko – Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie.

Patronat nad imprezą objęła Komenda Główna OHP w Warszawie. Zawodowe zmagania konkursowe miały na celu umożliwienie uczestnikom OHP zaprezentowania swoich umiejętności i wiedzy, a kadrze przedstawienia efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej. Udział w konkursie pozwolił przyszłym absolwentom sprawdzić swoją wiedzę zawodową oraz zapoznać się ze sposobem organizacji zewnętrznych egzaminów na tytuły kwalifikacyjne.

Dwuosobowy zespół z CKiW w Gołdapi wywiązał się z powyższego zadania znakomicie – zajmując pierwsze miejsce w województwie. Gołdap reprezentowali: Patrycja Bończak i Łukasz Klochowicz.

Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza część obejmowała test sprawdzający poziom wiedzy teoretycznej, tę część każdy z uczestników realizował indywidualnie – suma uzyskanych punktów obu zawodników składała się na wynik zespołu. Kolejne punkty drużyny zdobywały pracując zespołowo podczas wykonywania zadania praktycznego. Wszystkie drużyny miały do wykonania to samo zadanie: przygotowanie trzech potraw wedle tego samego przepisu kulinarnego i z tych samych produktów. Oceny dokonywała komisja konkursowa biorąc pod uwagę następujące elementy: umiejętność zorganizowania i przygotowania stanowiska roboczego, dokładność wykonania, dobór metod i technik wykonania, umiejętność pracy w zespole, czas i rytm pracy oraz sposób i estetykę podania potrawy. Najważniejsza jednak była ocena organoleptyczna potrawy – dania przygotowane przez młodzież z gołdapskiego Centrum okazały się najsmaczniejsze.

W zmaganiach konkursowych udział wzięły reprezentacje: OSiW w Mrągowie, HP w Giżycku, HP w Ostródzie, ŚHP w Elblągu i CKiW OHP w Gołdapi.

Nasi, jako zwycięzcy, wezmą udział w etapie ogólnopolskim. Życzymy powodzenia.