Jedziemy do Hiszpanii na staż zawodowy

16 uczestników CKiW OHP w Gołdapi już w marcu 2023 r. pojedzie na staże zawodowe do Hiszpanii, do malowniczo położonego miasta Malaga. To tu, przez dwa tygodnie grupa fryzjerów i kucharzy będzie doskonaliła swoje umiejętności na kursach zawodowych w placówkach partnerskich.

Zaczynamy intensywne spotkania organizacyjne z młodzieżą wyjeżdżającą na staż. Grupa fryzjerek jako pierwsza uczestniczyła w spotkaniu organizacyjnym, młodzież miała dużo pytań. Uczestnicy  stażu zapoznali się z regulaminem organizacji przyjmującej oraz z planem praktyk. Planowane są kolejne spotkania, mi.in.  spotkanie online z Koordynatorem z Hiszpanii, spisanie wewnętrznego regulaminu stażu z młodzieżą, przygotowanie CV przed wyjazdem i wiele innych zadań.

Młodzież już czeka na kolejne zajęcia, m.in. na zajęcia pedagogiczne, zajęcia kulturowe i kurs języka hiszpańskiego.

Projekt „Młody ślusarz i kucharz w Unii Europejskiej” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

Koordynator projektu Emilia Klimowicz