Młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi realizuje kolejne zadania w ramach projektu „Aktywni górą!”

Dziesiątka uczestników realizująca projekt uczestniczyła w zajęciach z psychologiem, podczas których wypełniła testy psychometryczne kompetencji społecznych. Wyniki testów psychologicznych wykażą w jakim stopniu udział w projekcie pozwolił uczestnikom rozwinąć kompetencje społeczne.  

Każdy z uczestników ma indywidualną możliwość pracy z doradcą zawodowym oraz uzyskania wsparcia opiekuńczo – wychowawczego u opiekuna grupy. Młodzież dzięki realizacji zadań w projekcie „Aktywni Górą!” uzyskuje wsparcie z rozwoju zawodowego a także zwiększa swoją możliwość odnalezienia się na rynku pracy.

Emilia Klimowicz – koordynator projektu „Aktywni górą!”