Młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi realizuje zajęcia w ramach projektu „Aktywni górą!”

Dziesiątka uczestników realizująca projekt uczestniczyła w indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym, zrealizowała zajęcia z psychologiem, podczas których zostały wypełnione przez młodzież testy psychometryczne kompetencji społecznych.

Kontynuowana jest praca z Indywidualnym Planem Działania, na podstawie którego uczestnik projektu jest kierowany na szkolenia oraz kursy, które pozwolą mu nabyć kwalifikacje i kompetencję ważne na rynku pracy. Wyniki testów psychologicznych pomogą w dobraniu odpowiedniej formy wsparcia dla uczestników.

Każdy z uczestników ma indywidualną możliwość pracy z doradcą zawodowym, uzyskania wsparcia opiekuńczo – wychowawczego u opiekuna grupy. Młodzież dzięki realizacji zadań w projekcie „Aktywni Górą!” uzyskuje wsparcie do rozwoju zawodowego i możliwość  odnalezienia się na rynku pracy.

Zapraszamy na stronę Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży ECAM https://dokariery.pl/aktywni aby dowiedzieć się o realizacji projektu w innych jednostkach OHP w Polsce.

Emilia Klimowicz – koordynator projektu „Aktywni górą!”