,,Oddaj krew, podziel się cennym darem na Walentynki”

,,Oddaj krew, podziel się cennym darem na Walentynki” pod takim hasłem uczestnicy CKiW OHP w Gołdapi brali udział w spotkaniu promującym krwiodawstwo. Młodzież miała okazję zapoznać się z ideą krwiodawstwa, m.in. obejrzeliśmy prezentację dotyczącą oddawania krwi, graliśmy w grę edukacyjną na temat honorowego krwiodawstwa. Pod opieką wychowawcy młodzież odwiedziła także punkt krwiodawstwa w którym mieliśmy okazję zobaczyć jak wygląda ,,oddawanie krwi” w praktyce. Dzięki takim inicjatywom młodzi kształtują w sobie postawy obywatelskie, otwierają się na drugiego człowieka, widzą jego potrzeby i wzmagają w sobie chęć niesienia bezinteresownej pomocy. Walentynki to szczególny czas, w którym możemy wyrazić naszą miłość do drugiego człowieka. Podarujmy więc innym od siebie najcenniejsze co mamy – KREW, bo krew ratuje życie!

Kadra wychowawcza