Ogólnopolska Pielgrzymka OHP na Jasną Górę

Już po raz XXXI młodzież ze wszystkich jednostek OHP w Polsce uczestniczyła w Ogólnopolskiej Pielgrzymce OHP na Jasną Górę. W tym roku wydarzenie odbyło się pod hasłem  ,,Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Młodzież z naszego centrum jak co roku wzięła w nim czynny udział wraz z kadrą wychowawczą oraz Panią Dyrektor.

Pielgrzymka rozpoczęła się w Archikatedrze Częstochowskiej od nabożeństwa pokutnego i spowiedzi świętej. Zaprezentowana została również pantomima ,,Przystanek życia”. Wszyscy biorący udział w pielgrzymce  udali się pod pomnik Świętego Jana Pawła II – patrona młodzieży OHP, aby zapalić znicze i złożyć kwiaty. Następnie odbył się przemarsz pielgrzymów Alejami Najświętszej Marii Panny na Jasną Górę ze sztandarami, z pieśnią i modlitwą na ustach. W Bazylice Jasnogórskiej odprawiana  została uroczysta msza święta w intencji Ochotniczych Hufców Pracy. Wieczorem młodzież wysłuchała występu zespołu ,,Arkadio” , zwieńczeniem duchowych przeżyć było uczestnictwo w Apelu Jasnogórskim. Drugi dzień pielgrzymki to podsumowanie  i wręczenie nagród laureatom konkursów organizowanych przez Krajowe Duszpasterstwo OHP i Komendę Główną OHP.W trakcie podsumowania wysłuchaliśmy piosenek zespołu ,,Inny Projekt”.

Kadra wychowawcza