Ogólnopolski Konkurs Młodzieży OHP w Gołdapi „Sprawny w zawodzie 2023”

W dniach 16-19 maja 2023 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi odbył się III etap Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny w zawodzie 2023” w czterech kategoriach: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer oraz BHP Organizatorem konkursu była Komenda Główna OHP w Warszawie we współpracy z gołdapskim centrum. Celem konkursu było sprawdzenie poziomu przygotowania zawodowego uczestników do zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych, które odbędą się pod koniec roku szkolnego.

W konkursie udział wzięli uczestnicy 16 Wojewódzkich Komend OHP – laureaci eliminacji wojewódzkich. We wszystkich kategoriach zespoły były jednoosobowe.

Konkurs stanowiły dwa etapy – część teoretyczną i praktyczną. Suma punktów z obu części stanowiła punktację końcową w danej kategorii.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały komisje, które w efekcie swojej pracy wyłoniły zwycięzców w każdej z kategorii. Należy podkreślić że w zawodzie fryzjer członkiem komisji był Grzegorz Kozioł – Międzynarodowy Mistrz Fryzjerstwa.

W kategorii mechanik pojazdów samochodowych: I miejsce zdobył Mikołaj Kłosowski ze Śląskiej WK OHP. II miejsce – Gracjan Zabłotowicz z Zachodniopomorskiej WK OHP, III miejsce – Kewin Wilczyński z Dolnośląskiej WK OHP.

W kategorii kucharz na podium stanęli: I miejsce – Bartłomiej Purchała ze Świętokrzyskiej WK OHP, II miejsce Małgorzata Dudek ze Śląskiej WK OHP, III miejsce Kacper Kryspowicki z Pomorskiej WK OHP.

W kategorii fryzjer I miejsce zajęła : Amelia Szczegodzińska z Łódzkiej WK OHP, II miejsce Amelia Stodulska z Podlaskiej WK OHP, III miejsce Julia Hyla ze Śląskiej WK OHP.

W kategorii BHP I miejsce: Zuzanna Gąsiorek z Kujawsko-Pomorskiej WK OHP, II miejsce Kinga Kucia z Opolskiej WK OHP, III miejsce Weronika Kuroń z Lubelskiej WK OHP.

Zwycięskie drużyny (trzy pierwsze miejsca) otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Komendę Główną OHP w Warszawie. Pozostali uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali upominki.

Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy !!!

Kadra pedagogiczna!