Ogólnopolski Konkurs Młodzieży OHP w Gołdapi „Sprawny w zawodzie 2024”

W dniach 14-17 maja 2024 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi odbył się III etap Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny w zawodzie 2024” w czterech kategoriach: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer oraz BHP Organizatorem konkursu była Komenda Główna OHP w Warszawie         we współpracy z gołdapskim centrum. Celem konkursu było sprawdzenie poziomu przygotowania zawodowego  uczestników do zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych,  które odbędą się pod koniec roku szkolnego.

W konkursie udział wzięli uczestnicy 16 Wojewódzkich Komend OHP – laureaci  eliminacji wojewódzkich. We wszystkich kategoriach zespoły były jednoosobowe.

Konkurs stanowiły  dwa etapy – część  teoretyczną i praktyczną. Suma punktów z obu części stanowiła punktację końcową  w danej kategorii.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu  czuwały komisje, które w efekcie swojej pracy wyłoniły zwycięzców w każdej z kategorii.  

W kategorii mechanik pojazdów samochodowych: I miejsce zdobył Michał Kruszewski z Kujawsko-Pomorskiej  WK OHP. II miejsce – Krystian Dziweńka z Lubuskiej WK OHP,  III miejsce  –  Michał Kramek z  Zachodniopomorskiej WK OHP.

W kategorii kucharz na podium stanęli: I miejsce – Kinga Kucia z Opolskiej WK OHP,  II miejsce Karolina Tuchowska z CKiW Gołdap,  III miejsce Oskar Bałdyga  z Wielkopolskiej WK OHP.

W kategorii fryzjer I miejsce zajął : Emanuel Kosmowski z Łódzkiej WK OHP,  II miejsce Angelina Kazanecka z Dolnośląskiej WK OHP,  III miejsce Magda Mioduszewska z podlaskiej WK OHP.

W kategorii BHP I miejsce: Weronika Kuroń z Lubelskiej WK OHP, II miejsce Amelia Tuśnio ze Świętokrzyskiej WK OHP, III miejsce Marcelina Lambryczak z Warmińsko-Mazurskiej WK OHP.

Zwycięskie drużyny (trzy pierwsze miejsca) otrzymały puchary oraz  nagrody rzeczowe ufundowane przez Komendę Główną OHP w Warszawie. Pozostali uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali  upominki oraz dyplomy. Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

 

Nagrody oraz dyplomy wręczył Komendant Główny OHP Pan Jerzy Budzyn wraz z Komendantem Podlaskiej WK OHP Panią Edytą Kondzior oraz Panem Jarosławem Pieniak Komendantem Warmińsko-Mazurskiej KW OHP. W przedsięwzięciu uczestniczyli też   Dyrektor Biura Edukacji i Zatrudnienia KG OHP Pan Sławomir Męcina,  Zastępca Dyrektora Biura Edukacji i Zatrudnienia KG OHP Pani Katarzyna Bakalarska oraz Dyrektor Biura Komendanta Głównego Pan Paweł Madera. Z ramienia władz lokalnych udział wziął burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki.

                                                                              Kadra pedagogiczna!