Przygotowujemy się do wyjazdu na staż zawodowy do Hiszpanii.

 

16 uczestników CKiW OHP w Gołdapi już w marcu 2023 r. pojedzie na staże zawodowe do Hiszpanii, do malowniczo położonego miasta Malaga. Przez dwa tygodnie grupa fryzjerów i kucharzy będzie doskonaliła swoje umiejętności na kursach zawodowych w placówkach partnerskich.

Kontynuujemy intensywne spotkania organizacyjne z młodzieżą wyjeżdżającą na staż. Grupa kucharzy uczestniczyła w spotkaniu organizacyjnym, młodzież zadawała dużo pytań o praktyki, miejsce pobytu, panujące zwyczaje i walory kulturowe miasta Malaga. Uczestnicy  stażu zapoznali się z regulaminem organizacji przyjmującej oraz z planem praktyk. Na spotkaniu młodzież odbyła rozmowę online z koordynatorem z Hiszpanii, podczas której mogła sprawdzić swój stopień znajomości języka angielskiego, ponieważ w tym języku prowadziliśmy rozmowę. Na koniec  wspólnie spisaliśmy wewnętrzny regulaminu stażu, przygotowaliśmy CV przed wyjazdem.

Młodzież realizuje przed wyjazdem następujące zajęcia, m.in. zajęcia pedagogiczne, zajęcia kulturowe i kurs języka hiszpańskiego.

Projekt „Młody ślusarz i kucharz w Unii Europejskiej” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

                                                                              Koordynator projektu Emilia Klimowicz