Reprezentacja CKiW OHP w Gołdapi na WPATA 2017

Uczestnicy CKiW OHP w Gołdapi reprezentowali jednostkę na Wojewódzkich Prezentacjach Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP w Ostródzie. Młodzież Gołdapskiego Centrum wystąpiła zarówno w formie twórczości scenicznej jak i plastycznej.

Na scenie w utworze „Znak” Ewy Farny zaprezentowała się Anna Barszczewska – zdobywając wyróżnienie i kwalifikując się do VII Festiwalu Kultury Młodzieży OHP w Puławach.

Spośród prac plastycznych naszych wychowanków zostały wyróżnione dwa obrazy „Suszone zioła” oraz „Owocowa herbatka” – obie prace będą także prezentowane na Festiwalu w Puławach.

Kadra wychowawcza