Spotkanie podsumowujące staż zawodowy w Sewilli

5 czerwca 2024 roku w CKiW OHP w Gołdapi nastąpiło uroczyste zakończenie zagranicznego stażu zawodowego, realizowanego przez uczestników w zawodach fryzjer i stolarz.  14 uczestników CKiW OHP w Gołdapi odbyło praktyki u hiszpańskich partnerów: Lacados y Barnizados Decobar S.L oraz Escuela de Peluqueria y estetica La Plata S.L. w Sewilli.

Przez dwa tygodnie młodzież poznawała kulturę i obyczaje panujące w Hiszpanii, doskonaliła język angielski i rozszerzała znajomość języka hiszpańskiego.

Uczestnicy stażu otrzymali certyfikaty Europass Mobilność oraz drobne upominki. Zaproszeni na konferencję goście oraz uczestnicy CKiW OHP w Gołdapi mogli poznać szczegóły realizacji projektu oraz dodatkowo wysłuchać wrażeń i doświadczeń stażystów.

Projekt o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000138576 współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

Koordynator projektu Emilia Klimowicz