Spotkanie z rodzicami uczestników stażu zawodowego Erasmus +

CKiW OHP w Gołdapi w związku z realizacją stażu zawodowego w Hiszpanii  zorganizowało spotkanie organizacyjne z rodzicami uczestników wyjazdu.

Podczas spotkania przedstawiony został harmonogram realizacji wyjazdu, rodzice zapoznali się z planem praktyk, omówiono regulamin organizacji przyjmującej a także zapoznano rodziców z wewnętrznym regulaminem wyjazdu. Rodzice okazywali duże zainteresowanie spotkaniem, zadawali dużo pytań.  Na koniec spotkania podpisane zostały umowy Erasmus+. Na spotkaniu rodzice mogli porozmawiać z Dyrektorem centrum oraz z opiekunami wyjazdu. Dziękujemy rodzicom za udział w zebraniu.

Projekt „Młody ślusarz i kucharz w Unii Europejskiej” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

                                                                           Koordynator projektu Emilia Klimowicz