„Sprawny w zawodzie  2024”

W dniu 14 maja 2024r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi rozpoczął się III etap ogólnopolskiego konkursu „Sprawny w   zawodzie 2024” w kategorii –  kucharz, mechanik pojazdów samochodowych,  fryzjer oraz BHP z elementami prawa pracy. Zgodnie z ramowym harmonogramem konkursu,  w obecności komisji konkursowej przeprowadzono odprawę i dokonano losowania numerów zespołów – a tym samym kolejności przystępowania do zadania praktycznego w poszczególnych kategoriach.

W dniu dzisiejszym (tj. 15 maja)  wszyscy uczestnicy konkursu we wszystkich kategoriach,  reprezentujący poszczególne  Wojewódzkie Komendy OHP przystąpili do  pierwszego zadania – testu teoretycznego.  Również dzisiaj, osiem zespołów z obu kategorii  przystąpiło do zadań praktycznych, natomiast pozostali wzięli udział w rekreacji turystycznej w Republice Ściborskiej.

Wszystkim życzymy powodzenia !

Kadra pedagogiczna.