Stolarze i mechanicy zakończyli staż zawodowy w Niemczech

Szesnastoosobowa grupa uczestników Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi o profilach kształcenia stolarz i mechanik pojazdów samochodowych 19 maja 2017r. wróciła z dwutygodniowego stażu we Frankfurcie nad Odrą. Pobyt młodzieży odbył się w dzięki projektowi „Europejskie rzemiosło” realizowanemu przez CKiW OHP w Gołdapi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Erasmus+.

Młodzież, przebywająca w Niemczech wraz z opiekunami, odbywała podczas stażu praktyki pod okiem niemieckich instruktorów na profesjonalnych warsztatach szkoleniowych. Uczestnicy projektu poznali dobre praktyki, jakie mają miejsce w przygotowaniu zawodowym w Niemczech oraz doskonalili język niemiecki z uwzględnieniem słownictwa branżowego. Stolarze pracowali na maszynach stacjonarnych robiąc m.in. taborety, świeczniki i skrzynie na narzędzia. Mechanicy doskonali swoje umiejętności w warsztacie lakierniczym i mechanicznym oraz tworzyli części zamienne do pojazdów za pomocą maszyn obróbczych.

W czasie wolnym od zajęć młodzież miała okazję poznać niemiecką kulturę, historię i architekturę, dzięki m.in. wycieczce kulturoznawczej w Berlinie, gdzie poza oglądaniem zabytków, odwiedzili także Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds. Zwiedzili też Frankfurt.

W połowie stażu odbyła się także wizyta monitorująca przebieg realizacji stażu. Koordynator projektu Małgorzata Kwiatkowska dokonała oceny zrealizowanego do tej pory programu szkolenia i strony logistyczno-organizacyjnej stażu, zapoznała się z metodami i warunkami szkolenia zawodowego.

Przedstawicielka CKiW OHP w Gołdapi spotkała się m.in. z dyrektorem Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina I Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą Walterem Jahnem, koordynatorem stażu ze strony niemieckiej Michaelem Ritterem, przedstawicielem Wydziału Politycznego Ambasady RP w Berlinie I Radcą Tomaszem Badowskim oraz instruktorami prowadzącymi praktyki. Niemieccy instruktorzy byli zadowoleni z pracy młodych Polaków, chwalili ich podejście do zajęć, pracowitość i czynione postępy.

Podczas spotkania koordynatorki z uczestnikami projektu, młodzież wypowiedziała się, w krótkiej ankiecie, na temat warunków panujących zarówno na warsztatach jak i w internacie. Uczestnicy stażu byli bardzo zadowoleni, że mogli wziąć w nim udział, chwalili ciekawy sposób przekazywania wiedzy, a także miłą i przyjazną atmosferę.
W trackie swojej wizyty koordynator projektu mogła również na bieżąco doprecyzować z niemieckimi parterami wszelkie bieżące kwestie związane ze sprawami organizacyjnymi, ewaluacją i programem itp. Oceniła też realizację programu kulturowego.
Stażyści, na zakończenie pobytu w Niemczech, otrzymali stosowne certyfikaty odbycia praktyki zawodowej w Niemczech.

Uczestnicy projektu wrócili do Polski bardzo zadowoleni, pełni wrażeń, wzbogaceni o nowe doświadczenia i kontakty zagraniczne, które wykorzystają w dalszym rozwoju zawodowym. Zdobyte w Niemczech doświadczenia z pewnością będą miały wpływ na przyszłe losy uczestników projektu, gdyż podniesienie kwalifikacji zawodowych daje im lepszą perspektywę zatrudnienia na polskim i europejskim rynku pracy.