Uczymy się języka hiszpańskiego przed wyjazdem na staż zawodowy z Erasmus +

16 uczestników CKiW OHP w Gołdapi w marcu 2023 r. będzie realizowało staż zawodowy w Hiszpanii w mieście Malaga.

Młodzież realizuje przed wyjazdem zajęcia w formie online z lektorem z języka hiszpańskiego. Język hiszpański jest drugim językiem na świecie, pod względem posługiwania się w komunikacji międzynarodowej, jest z pewnością językiem przyszłości a jego znajomość czyni nas konkurencyjnymi na rynku pracy.

Młodzież wyjeżdżająca na staż z zapałem i entuzjazmem realizuje kurs języka hiszpańskiego, dodatkowo nauka będzie kontynuowana w Hiszpanii podczas stażu, gdzie szczególną uwagę poświęci się terminologii zawodowej. Zajęcia prowadzone będą w języku hiszpańskim i angielskim.

Projekt „Młody ślusarz i kucharz w Unii Europejskiej” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

Koordynator projektu Emilia Klimowicz