W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi 10 uczestników projektu „Aktywni górą!” wzięło udział w szkoleniu w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie.

Szkolenie odbyło się zgodnie z klasyfikacją ESCO pn. „Automotywacja i radzenie sobie ze stresem”. W ramach wsparcia szkoleniowego każdy z uczestników zrealizował 16-godzinny blok zajęć. Tematyka szkolenia idealnie wpisuje się we współczesne potrzeby młodych osób wkraczających na rynek pracy. Podczas szkolenia młodzież zapoznała się z definicją stresu, poznała jego działanie na organizm, zachowanie i samopoczucie. Prace warsztatowe z młodzieżą pozwoliły na wypracowanie technik relaksacyjnych i metod walki ze stresem. Warsztaty dotyczyły również automotywacji, aktywnego słuchania i metod rozwiązywania konfliktów. Trener zaproponował ćwiczenia z asertywności i radzenia sobie z krytyką. Podczas  spotkań warsztatowych uczestnicy mieli możliwość realizowania praktycznych ćwiczeń indywidualnych oraz ćwiczeń w grupach. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał certyfikat.