Wymiana młodzieży pod hasłem różnorodności

W ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ rozpoczęła się w piątek 11 maja2018 r. międzynarodowa wymiana młodzieży. Uczniowie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy zaprosili kolegów z Litwy i Słowacji do Gołdapi, gdzie wszyscy mają okazję przekonać się, jak różnorodna jest Gołdap i że można żyć w zgodzie na styku kultur i narodowości.

Młodzi ludzie podczas 10-dniowego spotkania chcą poszerzyć wiedzę o świecie, poznać wzajemną kulturę, wymienić się wiedzą o różnorodności kultur i narodów swoich regionów.

W pierwszym dniu wymiany przebiegającej pod hasłem „Europa – przyjazny dom dla różnorodności” młodzież przeprowadziła grę terenową, podczas której zapraszała do wspólnych fotografii napotkanych mieszkańców Gołdapi.

Uczestnicy wymiany (30 osób i 6 opiekunów) w weekend podążali śladami mniejszości ukraińskiej. Na początek wzięli udział w liturgii w parafii greckokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Baniach Mazurskich. Uczestniczyli również w Ukraińskim Jarmarku Folklorystycznym „Z Malowanej Skrzyni” w Kętrzynie. Impreza przybliżyła gościom kulturę i tradycje ukraińskie – wystąpili artyści z Warmii i Mazur oraz z Ukrainy, zaprezentowano też tradycyjne ukraińskie wesele.

Młodzi ludzie mają również zapewnione atrakcje w czasie wolnym. W niedzielę pojechali do Mazurolandii, gdzie poznali „Tajemnice Wilczego Szańca”. Odwiedzili też gołdapskie tężnie i plażę nad jeziorem Gołdap.

Na dalsze dni wymiany zaplanowane są kolejne równie ciekawe działania, które pozwolą uczestnikom otworzyć się na nowe kultury, a także poszerzyć szeroko rozumianą wiedzę o świecie.

 

Magdalena Mackiewicz

Koordynator projektu