Zakończyły się projekty w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi

Dobiegły końca projekty realizowane przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywny na rzecz zatrudnienia ludzi młodych: „Akcja aktywizacja – YEI” oraz „Obudź swój potencjał – YEI”.

Projekt „Akcja aktywizacja – YEI” skierowany był do młodzieży w wieku 15-16 lat. Uczestnicy uzyskali wsparcie opiekuńczo-wychowawcze oraz grupowe wsparcie psychologiczne. Młodzież uczestniczyła również w zajęciach z doradcą zawodowym. Uczniowie skorzystali z warsztatów wyrównawczych, które pozwolą im poprawić wyniki w nauce. Indywidualne zajęcia wyrównawcze z przedmiotów: fizyka, matematyka, chemia i język polski prowadzili wykwalifikowani nauczyciele z doświadczeniem w pracy dydaktycznej. Każdy z beneficjentów otrzymał wyprawkę, w skład której weszły książki – słowniki, zbiory zadań, repetytoria, tablice matematyczne i fizyczne oraz inne pomoce naukowe.

Uczniowie wzięli również udział w 120-godzinnym kursie języka angielskiego. Po jego ukończeniu uczestnicy uzyskali zaświadczenia i certyfikaty określające poziom znajomości języka obcego. Również w tym przypadku zapewniono młodzieży pomoce dydaktyczne, tj. słowniki, podręczniki z ćwiczeniami i płytą CD, zeszyty.

W drugim projekcie, „Obudź swój potencjał – YEI”, wzięły udział osoby w wieku 18-24 lata. Uczestnicy otrzymali wsparcie psychologiczne w postaci treningów i warsztatów. Odbyły się też grupowe oraz indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, podczas których zbadane zostały predyspozycje zawodowe każdego z uczestników. Dzięki temu każdej z osób w ramach projektu zapewniono indywidualny dobór form wsparcia i udział w kursach takich jak: kurs prawa jazdy kat. B, kurs językowy, kurs komputerowy w standardzie ECDL, kurs przedsiębiorczości. Uczestnicy projektu wzięli również udział w zajęciach z kreowania wizerunku, gdzie pod okiem stylisty przeszli metamorfozę i zmienili swój image.

Uczestnicy szkolili się w zawodach: kelner/barman oraz spawacz, mając zapewnione stypendium szkoleniowe. Następnie odbyli u lokalnych przedsiębiorców 3-miesięczny płatny staż zawodowy, który pozwolił im nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu. Na zakończenie projektu „Obudź swój potencjał – YEI” odbyło się spotkanie z uczestnikami, którzy odebrali zaświadczenia o odbyciu stażu zawodowego.

Udział w projektach był dla młodzieży ciekawym i cennym doświadczeniem. Otrzymane wsparcia oraz możliwość uczenia się zawodu po okiem fachowców wzmocniła ich wiedzę i praktyczne umiejętności. Młodsi poprawili wyniki w nauce, starsi – podnieśli swoje kwalifikacje.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w projektach i życzymy powodzenia, sukcesów w nauce i dalszego rozwoju zawodowego.