Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży oraz szkolenie kadry pedagogicznej CKiW OHP w Gołdapi

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi odbyły się warsztaty dla młodzieży oraz szkolenie kadry pedagogicznej. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Centrum Edukacji i Profilaktyki – DIALOG. Celem warsztatu pt.: „Dialog przeciw alkoholowi – „NIE PIJĘ” było umożliwienie młodzieży podjęcia świadomej decyzji; opartej na obszernej wiedzy, wyczerpującej  przedmiotowy temat. Zajęcia były swoistym projektem promującym zdrowy styl życia, informowały czym jest […]

Read more

„Europa da się lubić”

W dniach 23-25 maja młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi brała udział w III edycji Konkursu  Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa da się lubić” organizowanym  przez Świętokrzyską WK OHP w Kielcach oraz Komendę Główną OHP. Celem głównym konkursu była popularyzacja idei integracji i wiedzy o Unii Europejskiej wśród uczestników OHP oraz rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki  europejskiej. […]

Read more

„Europa – przyjazny dom dla różnorodności”

Pod takim hasłem przebiegała w Gołdapi w dniach 11-20 maja 2018 r. międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Na zaproszenie uczniów Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi przyjechała do Polski młodzież z Litwy i Słowacji. 30-osobowa grupa młodych ludzi wraz z opiekunami spędziła cudowny czas Gołdapi, realizując szereg działań zaplanowanych w projekcie. Celem wymiany […]

Read more

Kursy komputerowe zakończone

  W ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” dziesięciu uczestników zostało skierowanych na kurs z zakresu obsługi programów komputerowych, a czworo uczestników – na kurs komputerowy ECDL. Możliwe to było dzięki Indywidualnym Planom Działania opracowanym podczas zajęć z doradcą zawodowym, który zarekomendował wybranym osobom te właśnie rodzaje wsparcia w dalszej realizacji projektu. Kurs komputerowy obejmował podstawową wiedzę z zakresu […]

Read more

Trójstronna wymiana młodzieży w Gołdapi

Trzeci tydzień maja przebiega w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP pod hasłem międzynarodowej wymiany młodzieży. Uczniowie Centrum goszczą kolegów z Litwy i Słowacji, wspólnie realizując działania zaplanowane w projekcie „Europa – przyjazny dom dla różnorodności”. W ramach poszerzania tolerancji dla szeroko rozumianej odmienności, uczestnicy projektu spotkali się dziećmi i młodzieżą z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi oraz z dorosłymi uczestnikami […]

Read more

Trwa kurs zawodowy fryzjer stylista-kolorysta

Trzy uczestniczki projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi od początku maja br. biorą udział w zawodowym kursie kwalifikacyjnym fryzjer stylista-kolorysta. Program kursu zakłada m.in.: projektowanie fryzur, pielęgnację włosów, elementy stylizacji fryzur, strzyżenie i koloryzację włosów a także organizację i prowadzenie salonu fryzjerskiego. Kurs odbywa się w nowoczesnych pracowniach, […]

Read more

Wymiana młodzieży pod hasłem różnorodności

W ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ rozpoczęła się w piątek 11 maja2018 r. międzynarodowa wymiana młodzieży. Uczniowie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy zaprosili kolegów z Litwy i Słowacji do Gołdapi, gdzie wszyscy mają okazję przekonać się, jak różnorodna jest Gołdap i że można żyć w zgodzie na styku kultur i narodowości. Młodzi ludzie podczas 10-dniowego spotkania chcą poszerzyć […]

Read more

Cykl warsztatów dla uczestników OHP

Młodzież Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi uczestniczyła w cyklu  edukacyjnych warsztatów  poświęconych profilaktyce  uzależnień. Materiał został opracowany i przedstawiony w pięciu blokach tematycznych stanowiących jedną całość. Część 1:Uzależnienie, część 2: Pole minowe, część 3: Trawa, część 4:.Amfetamina, część 5: Pozytywne przekierunkowanie. Zajęcia przeprowadził Instruktor Terapii Uzależnień z wieloletnim doświadczeniem Pan Leszek Korzeniecki. Zajęcia charakteryzowały się dużym zainteresowaniem wśród […]

Read more

Wojewódzkie Prezentacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP

W ostródzkim Zamku odbyły się Wojewódzkie Prezentacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP, których współorganizatorem był Hufiec Pracy w Ostródzie. Patronat nad nimi objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, który przesłał list gratulacyjny skierowany do młodzieży. Na przegląd artystyczny przybyli zaproszeni goście, uczestnicy wraz z opiekunami z jednostek OHP z całego województwa prezentując swoje talenty w czterech kategoriach: śpiew, taniec, teatr i […]

Read more

Pomagamy seniorom

Na co dzień spędzamy wolny czas w gronie rówieśników. Mamy wspólne tematy, zainteresowania i rytm dnia. Żyjemy w czasach, kiedy mamy coraz mniej okazji do kontaktów z ludźmi starszymi. Znikają rodziny wielopokoleniowe. Seniorzy nie są już postrzegani jako „skarbnica wiedzy i mądrości”. Coraz częściej młodzi ludzie stawiają pytanie „skoro starsi nie obsługują komputera, to czego mogą mnie nauczyć?”. Brak naturalnych […]

Read more
1 31 32 33 34 35 41