W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi 10 uczestników projektu „Aktywni górą!” wzięło udział w szkoleniu w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie.

Szkolenie odbyło się zgodnie z klasyfikacją ESCO pn. „Automotywacja i radzenie sobie ze stresem”. W ramach wsparcia szkoleniowego każdy z uczestników zrealizował 16-godzinny blok zajęć. Tematyka szkolenia idealnie wpisuje się we współczesne potrzeby młodych osób wkraczających na rynek pracy. Podczas szkolenia młodzież zapoznała się z definicją stresu, poznała jego działanie na organizm, zachowanie i samopoczucie. Prace warsztatowe z młodzieżą pozwoliły […]

Read more

Młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi realizuje zajęcia w ramach projektu „Aktywni górą!”

Dziesiątka uczestników realizująca projekt uczestniczyła w indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym, zrealizowała zajęcia z psychologiem, podczas których zostały wypełnione przez młodzież testy psychometryczne kompetencji społecznych. Kontynuowana jest praca z Indywidualnym Planem Działania, na podstawie którego uczestnik projektu jest kierowany na szkolenia oraz kursy, które pozwolą mu nabyć kwalifikacje i kompetencję ważne na rynku pracy. Wyniki testów psychologicznych pomogą w dobraniu […]

Read more

Projekt „Aktywni Górą”

Ruszyliśmy, mamy to! Komisja Rekrutacyjna wyłoniła 10 uczestników projektu Aktywni Górą. Odbyło się spotkanie organizacyjne w CKiW OHP w Gołdapi. Uczestnicy są bardzo ciekawi projektu, zadawali dużo pytań, interesowali się zaplanowanym harmonogramem zajęć. Pracę z młodzieżą rozpoczyna Doradca zawodowy. Z zapałem ruszamy z Aktywni Górą! Projekt Aktywni Górą współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynator […]

Read more

Rekrutacja do projektu „Aktywni górą”

Zapraszamy wszystkich uczestników III klas CKiW OHP w Gołdapi do udziału w rekrutacji do projektu „Aktywni górą”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Chcesz rozwinąć swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe? Chcesz zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy? Skorzystaj z indywidualnych porad z psychologiem oraz doradcą zawodowym, którzy pomogą Ci zdiagnozować Twoje kompetencje społeczne i […]

Read more