Plan zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan zamówień publicznych OSDZ II na 2019

Plan zamówień na 2018r

Plan zamówień w projekcie OSDZ na 2018r.

Plan zamówień na 2017r.