Zamówienia aktualne

Sukcesywny zakup wraz z dostawą oleju opałowego do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi w roku 2024

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cee213cf-b342-11ee-b628-1a85378e6c0a


Remont budynków oraz oświetlenia zewnętrznego przy budynkach CKiW OHP w Gołdapi

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f14d8548-4fdd-11ee-a60c-9ec5599dddc1


Dostawa materiałów biurowych dla projektu „Aktywni Górą!” realizowanego w CKiW OHP w Gołdapi


Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B oraz sfinansowanie kosztów egzaminów państwowych dla 1 uczestnika projektu “Aktywni Górą!” realizowanego w CKiW OHP w Gołdapi.


Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prowadzących do uzyskania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu ,,Aktywni Górą!” – CKiW OHP w Gołdapi – 2 post.

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c32d20b8-1fff-11ee-a60c-9ec5599dddc1


Remont elewacji oraz wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych na budynku warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych CKiW OHP w Gołdapi

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-722b6585-15e3-11ee-a60c-9ec5599dddc1


Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prowadzących do uzyskania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu ,,Aktywni Górą!” realizowanego przez CKiW OHP w Gołdapi

Adres do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32472be3-08d7-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b


Przeprowadzenie usługi kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika dla uczestników projektu „Aktywni Górą!” realizowanego w CKiW OHP w Gołdapi

Adres do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4758c2b4-f8e2-11ed-9355-06954b8c6cb9 


Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii B oraz sfinansowanie kosztów egzaminów państwowych dla uczestników projektu “Aktywni górą!” realizowanego w CKiW OHP w Gołdapi – 2 post.

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia, pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8de4f648-eda6-11ed-9355-06954b8c6cb9


Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii B oraz sfinansowanie kosztów egzaminów państwowych dla uczestników projektu “Aktywni górą!” realizowanego w CKiW OHP w Gołdapi.

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia, pod adresem:
 

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do wykonywania danego zawodu zgodnie z klasyfikacja ESCO dla młodzieży w ramach projektu „Aktywni Górą!” w CKiW OHP w Gołdapi.

 


 

Sukcesywny zakup wraz z dostawą oleju opałowego do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi w roku 2023

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5163e4c8-ab14-11ed-9236-36fed59ea7dd


Usługa przeprowadzenia diagnozy kompetencji społecznych dla uczestników projektu w wieku 15-20 lat na rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu pt. „Aktywni górą!”

 


Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi


Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi


Dostawa oleju opałowego do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi (70 m3)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022_BZP 00020725_01 z dnia 2022-01-16

SWZ- Dostawa oleju opałowego do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi

Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ- Oświadczenia

Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022_BZP 00022687_01 z dnia 2022-01-17

Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy – PO ZMIANACH

Zmiana treści SWZ, zmiana terminów

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022BZP 0006913501 z dnia 2022-02-27


Dostawa oleju opałowego do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi (12 m3)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021_BZP 00265962_01 z dnia 2021-11-10

SWZ- Dostawa oleju opałowego do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi

Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ- Oświadczenia

Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021BZP 0033373101 z dnia 2021-12-28

Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022_BZP 00040502_01 z dnia 2022-01-28


Prace remontowe w budynkach Ochotniczych Hufców Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021_BZP 00171641_01 z dnia 2021-09-06

SWZ- Prace remontowe w budynkach Ochotniczych Hufców Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

Załączniki- część 1

Załączniki- część 2

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021_BZP 00233717_01 z dnia 2021-10-18

Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2021BZP 0033401701 z dnia 2021-12-28

Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2021BZP 0033403301 z dnia 2021-12-28


Dostawa oleju opałowego do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi (24 m3)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0016055001 z dnia 2021-08-26

SWZ- Dostawa oleju opałowego do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi

Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ- Oświadczenia

Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór umowy

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o otwarciu ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021_BZP 00233602_01 z dnia 2021-10-18

Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022_BZP 00038712_01 z dnia 2022-01-27


Prace remontowe w budynkach Ochotniczych Hufców Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-07-31

SWZ- Prace remontowe w budynkach Ochotniczych Hufców Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

Załączniki- część 1

Załączniki- część 2

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021_BZP 00171621_01 z dnia 2021-09-06

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi (20 m3 )

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności lub braku do gr. kapitałowej

Załącznik nr 4 – projekt umowy

Zmiana SIWZ 11.01.2021 r.

Załącznik Nr 4 – wzór umowy 2020 zmiana

Informacja z otwarcia ofert 14.01.2021

Załącznik Nr 3 – Grupa Kapitałowa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku warsztatowym oraz wrót w budynku garażowym wraz z naprawą posadzek

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – wykaz robót

Załącznik nr 4 – oświadczenie o zatrudnieniu pracowników

Załącznik nr 5 – projekt umowy

Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności lub braku do gr. kapitałowej

Załącznik nr 7 – wzór harmonogramu

Załącznik nr 8 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 9 – specyfikacja techniczna

Załącznik nr 10 – przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Remont budynku warsztatowego – Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi

Ogłoszenie o zamówieniu – Warsztaty.pdf

SIWZ – budynek warsztatów.pdf

Zał. 1. Formularz ofertowy.doc

Zał. 2. Oświadczenie.doc

Zał. 3. Wykaz robót.doc

Zał. 4. Oświadczenie + wykaz osób.doc

Zał. 5. projekt umowy.pdf

Zał. 6. Oświadczenie GK.doc

Zał. 7. Harmonogram.doc

Zał. 8. Opis przedmiotu – budynek warsztatu.pdf

Zał. 9. Specyfikacja techniczna – Budynek warsztatu.pdf

Zał. 10 Przedmiar robót.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Remont budynku warsztatowego oraz naprawa i konserwacja dachu na budynku garażowym, magazynowym nr 2 i komina murowanego

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wykaz robót

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku do gr. kapitałowej

Załącznik nr 7 – Wzór harmonogramu

Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 9 – Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 10 – Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie GK

Unieważnienie przetargu część I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Część II

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Dostawa oleju opałowego w 2020 roku

Informacja o wyborze oferty.pdf

Zaproszenie do składania ofert.pdf

Formularz cenowy.docx

Formularz ofertowy.docx


Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 10 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-OJS223-548125.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wysłaniu ogłoszenia.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS191-464973.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1.1 Opis zamówienia kurs wózek widłowy OSDZ.doc

Załącznik Nr 1.2 Opis zamówienia kursu zawodowego fryzjer OSDZ.doc

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług.doc

Załącznik nr 5 Grupa Kapitałowa.doc

Załącznik nr 6 Wzór umowy.doc

Załącznik nr 7 Informacja RODO.doc

Załącznik nr 8 Klucz publiczny.doc

Załącznik nr 9 Identyfikator postepowania.doc

KluczPubliczny_Oferta_PostepowanieID_57285e9d-4ebb-4c87-9864-e3c497e44814.asc


ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH (OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO, FRYZJER) DLA 10 UCZESTNIKÓW PROJEKTU   „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” – GOŁDAP 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-OJS176-429362.pdf

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.pdf

Ogłoszenie o sprostowaniu 2019-OJS166-407362.pdf

informacja z otwarcia ofert.pdf

informacja o postępowaniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS160-395139.pdf

SIWZ.pdf

Ogłoszenie o sprostowaniu.pdf

SIWZ PO ZMIANIE.pdf

KluczPubliczny_Oferta_PostepowanieID_c0fa58af-fce5-4309-8342-341bcb497d69.asc

Załącznik Nr 1.1 Opis zamówienia kurs wózek widłowy OSDZ.doc

Załącznik Nr 1.2 Opis zamówienia kursu zawodowego fryzjer OSDZ.doc

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 3 Wykaz osób.doc

Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

Załącznik nr 5 Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału.doc

Załącznik nr 6 Oświadczenie WUP.doc

Załącznik nr 7 Wykaz wykonanych usług.doc

Załącznik nr 8 Grupa Kapitałowa.doc

Załącznik nr 9 Wzór umowy.doc

Załącznik nr 10 Informacja RODO.doc

Załącznik nr 11 Klucz publiczny.doc

Załącznik nr 12 Identyfikator postepowania.doc


WYŻYWIENIE: USŁUGA WYŻYWIENIA 10 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI”

informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – wyżywienie OSDZ YEI.doc

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc.doc

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc

Załącznik nr 5 Wzór umowy.doc

Załącznik nr 6 Oświadczenie Grupa kapitałowa.doc

Załącznik nr 7 Informacja RODO.doc

informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf


WIZERUNEKUsługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów kreowania wizerunku wraz z usługą stylisty i zakupem ubioru zakończonych metamorfozą 10 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” 

informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis zamówienia.doc

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 3 Wykaz osób.doc

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

Załącznik nr 5 Oświadczenie ospełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc

Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych usług.doc

Załącznik nr 7 Grupa Kapitałowa.doc

Załącznik nr 8 Wzór Umowy.doc

Załącznik nr 9 Informacja RODO.doc

Informacja z otwarcia ofert.pdf

informacja o wyborze oferty.pdf


WYŻYWIENIEUsługa wyżywienia 10 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” – cykl II 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – wyżywienie OSDZ YEI.doc

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc.doc

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc

Załącznik nr 5 Wzór umowy.doc

Załącznik nr 6 Oświadczenie Grupa kapitałowa.doc

Załącznik nr 7 Informacja RODO.doc

Informacja o unieważniniu postępowania.pdf


ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH (OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO, FRYZJER) DLA 10 UCZESTNIKÓW PROJEKTU   „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” – GOŁDAP 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-OJS157-389189-pl-1.pdf

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS143-353284-pl

Załącznik Nr 1.1 Opis zamówienia kurs wózek widłowy OSDZ

Załącznik Nr 1.2 Opis zamówienia kursu zawodowego fryzjer OSDZ

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz osób

Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału

Załącznik nr 6 Oświadczenie WUP

Załącznik nr 7 Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 8 Grupa Kapitałowa

Załącznik nr 9 Wzór umowy

Załącznik nr 10 Informacja RODO

Załącznik nr 11 Klucz publiczny

Załącznik nr 12 Identyfikator postepowania

ab7ea83e-32e0-4f18-8b01-ae1913a94c73.asc

Informacja o unieważniniu postępowania.pdf


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA na wywóz odpadów komunalnych z terenu obiektów Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyborze oferty


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę produktów spożywczych suchych do CKiW Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o unieważnieniu postępowania