Zamówienia rozstrzygnięte

 1. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi w 2019 roku
 2. DOSTAWA MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi
 3. DOSTAWA MIĘSA, DROBIU I WYROBÓW WĘDLINIARSKICH do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi
 4. DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi
 5. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ RYB, PRZETWORÓW RYBNYCH I MROŻONEK do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi
 6. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ JAJ KURZYCH do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi
 7. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi
 8. Zaproszenie do składania ofert na dostawę odzieży roboczej do CKiW OHP w Gołdapi.
 9. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wywóz odpadów komunalnych z terenu obiektów Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi w kontenerach dostarczonych przez Wykonawcę zamówienia.
 10. DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH SUCHYCH do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi
 11. USŁUGA ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW KREOWANIA WIZERUNKU wraz z usługą stylisty i zakupem ubioru zakończonych metamorfozą 20 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 12. USŁUGA ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA KURSU FRYZJERSKIEGO (stylista – kolorysta) dla 3 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” – Gołdap.(procedura ponowna)
 13. DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I BIUROWYCH do Centrum Kształcenia I Wychowania OHP w Gołdapi dla projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.
 14. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA UBEZPIECZENIE 36-osobowej grupy uczestników projektu: „Europa – przyjazny dom dla różnorodności”
 15. DOSTAWA PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi
 16. USŁUGA ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA KURSU KOMPUTEROWEGO ECDL BASE LUB KURSU O RÓWNOWAŻNYM STANDARDZIE dla 4 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”
 17. USŁUGA ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA KURSU Z ZAKRESU OBSŁUGI PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH dla 10 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.
 18. DOSTAWA RYB, PRZETWORÓW RYBNYCH I MROŻONEK do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi
 19. DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi
 20. DOSTAWA MIĘSA, DROBIU I WYROBÓW WĘDLINIARSKICH do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdap
 21. USŁUGA ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA KURSU FRYZJERSKIEGO (stylista – kolorysta) dla 3 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” – Gołdap
 22. USŁUGA ZORGANIZOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA KURSÓW ZAWODOWYCH dla 20 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” – Gołdap.
 23. USŁUGA ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA KURSU PRAWA JAZDY KAT. B Z EGZAMINAMI  dla 8 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 24. DOSTAWA MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi
 25. DOSTAWA JAJ KURZYCH do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi
 26. USŁUGA ZORGANIZOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO USAMODZIELNIENIA SIĘ dla 20 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.
 27. USŁUGA ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA KURSU PRAWA JAZDY KAT. B Z EGZAMINAMI  dla 8 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 28. USŁUGA ZORGANIZOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA KURSU JĘZYKOWEGO (JĘZYK ANGIELSKI) dla 8 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.
 29. USŁUGA PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ PRZEZ PSYCHOLOGA w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
 30. USŁUGA WYŻYWIENIA 20 UCZESTNIKÓW PROJEKTU: „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI”.
 31. DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH SUCHYCH do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi.
 32. Zaproszenie do składania ofert na usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu obiektów Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi.
 33. Zaproszenie na składanie ofert na remont pomieszczeń w internacie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi (ponowne postępowanie).
 34. Zaproszenie na składanie ofert na remont pomieszczeń w internacie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi.
 35. Zaproszenie do składania ofert na dostawę drzwi (wraz z montażem) do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi.
 36. Zamówienie publiczne na dostawę oleju opałowego do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi w 2018 roku (ver.II)
 37. Zamówienie publiczne na dostawę oleju opałowego do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi
 38. Zamówienie publiczne na dostawę artykułów spożywczych do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi
 39. Zaproszenie do składania ofert na remont pomieszczeń w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi
 40. Zaproszenie do składania ofert na dostawę odzieży roboczej
 41. Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie 18 osób na podróż i pobyt w Niemczech
 42. Zaproszenie do składania ofert na dostawę ryb, przetworów rybnych i mrożonek do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi
 43. Zaproszenie do składania ofert na dostawę ryb, przetworów rybnych i mrożonek do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi – II
 44. Zaproszenie do składania ofert na dostawę okien i drzwi (wraz z montażem)do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi
 45. Zamówienie publiczne na dostawę oleju opałowego do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi w 2018r.