Podsumowanie stażu zawodowego z Erasmus+

Grupa 14 stażystów zrealizowała staż zawodowy w Sewilli w zawodach fryzjer i stolarz.

Młodzież zdobywała doświadczenie zawodowe w zakładach pracy z branży stolarskiej i fryzjerskiej. Hiszpańskie szkoły wysoko oceniły pracę naszych stażystów, którzy zdobyli nowe umiejętności zawodowe i poszerzyli  dotychczasową wiedzę. Większość młodzieży po zrealizowanym stażu wyraża chęć doskonalenia znajomości języków obcych i otwiera się na nowe, nieznane  kultury.

Projekty Erasmus+ dają młodzieży nowe doświadczenia zawodowe, obyczajowe, kulturowe i językowe. Uczestnicy stażu z pewnością zmotywują znajomych oraz kolegów ze szkoły  do uczestnictwa w projektach Erasmus+.

Projekt o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000138576 współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

Koordynator projektu Emilia Klimowicz