Polityka RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu https://www.ckiw-goldap.ohp.pl/ , w tym wszelkich jego podstron jest Dyrektor Ochotniczych Hufców Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi.

Jednostka wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-mail:  iod.goldap@ohp.pl lub pisemnie na adres siedziby ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Macie Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Macie Państwo prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Zbierając dane statystyczne, które są również całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i rozwijamy się, a nasi czytelnicy otrzymują coraz ciekawsze treści. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie i zaakceptować jej postanowienia.

Serwisy OHP używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji powyższych zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie https://www.ckiw-goldap.ohp.pl/

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika.

OHP w Gołdapi traktuje ze szczególną uwagą problematykę poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie https://www.ckiw-goldap.ohp.pl/. Gromadzone, w dziennikach logów, dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie wnioskujemy o identyfikację użytkowników strony OHP w Gołdapi. Jakiekolwiek dane identyfikacyjne, do jakichkolwiek celów, nie są przekazywane do stron trzecich.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony https://www.ckiw-goldap.ohp.pl/  nastąpiło przez odnośnik,
 • pobranie plików,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dane te nie są kojarzone z osobami przeglądającymi strony OHP. Dla zapewnienia jak

najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania portalem https://www.ckiw-goldap.ohp.pl/. Informacje w nim zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem OHP. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronie internetowej https://www.ckiw-goldap.ohp.pl/

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie https://www.ckiw-goldap.ohp.pl/ nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Wyłączenie przyjmowania cookies nie powoduje braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w portalu OHP w Gołdapi.

Każda przeglądarka internetowa oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Użytkownicy portalu OHP w Gołdapi mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dla poszczególnych typów przeglądarek dostępne są w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki internetowej.

Niedokonanie przez użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane.

Portal https://www.ckiw-goldap.ohp.pl/ zawiera odnośniki do innych stron www. OHP w Gołdapi  nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony internetowe należy zapoznać się z polityką prywatności tam stosowaną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów www OHP w Gołdapi.


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap

Aneta Frydrych
e-mail: iod.goldap@ohp.pl

Do zadań Inspektora Ochrony Danych „IOD” należą zadania określone w art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych.

1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. (zwanym dalej RODO)  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zadań realizowanych przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi jest Dyrektor CKiW OHP,
19-500 Gołdap, ul. Boczna 5, tel. (87) 615-03-53, e-mail: gospmkg4@ohp.pl.

2. Dyrektor CKiW OHP w Gołdapi wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Anetę Frydrych – e-mail: iod.goldap@ohp.pl, 19-500 Gołdap, ul. Boczna 5.

3. Podstawy prawne przetwarzania:

 • Art.6 ust.1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego
  na Administratorze;
 • Art.6 ust.1 lit. b RODO – wykonywanie umowy, której stroną może być Pani/Pan
  lub podjęcie działań na Pani /Pana żądanie, przed zawarciem umowy;
 • Art.6 ust.1 lit. e RODO) – wykonywanie przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej Administratorowi
 • Strony w domenie http://www.ohp.pl mogą zawierać adresy kontaktowych skrzynek mailowych administratora. Jeżeli Pani/Pan korzysta z odnośnika będącego adresem
  e-mail, to oznacza że wyraża Pani/Pan zgodę (Art.6 ust.1.lit. a RODO) na przetwarzanie swoich danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłaną korespondencję/pytania.

4. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów:

 • przez okres wymagany przepisami prawa,
 • do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych
i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki
w celu realizacji przelewów, podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów
oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu;

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.