Europejskie Rzemiosło

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi realizuje projekt
„Europejskie rzemiosło” realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego  ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów II i III klasy gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy oraz uczniów od  I do III  klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej,