Kompletne sprawozdanie finansowe za 2022 rok CKiW OHP w Gołdapi