Zajęcia plastyczne

W ramach koła plastycznego ,,Kolorek”, w świetlicy jednostki, odbyły się zajęcia plastyczne, w czasie których uczniowie przygotowali  piękne bukiety z jesiennych liści. Koło plastyczne skupia osoby chętne, które spotykając się na zajęciach nawiązują przyjazne relacje, integrują się, a przy okazji tworzą ciekawe prace plastyczne, rozwijając swą inwencję twórczą. Zajęcia mają na celu rozwój wyobraźni artystycznej. Dzięki nim uczestnicy nabywają nowych […]

Read more

Aktywny wrzesień

Miesiąc wrzesień był miesiącem bardzo aktywnym dla wychowanków CKiW OHP w Gołdapi. Od początku roku szkolnego 2017/2018 rozegraliśmy serię meczy piłki siatkowej w ramach działań Koła Zainteresowań: „Żyj zdrowo i szczęśliwie”. Rozgrywki w większej mierze miały miejsce na boisku szkolnym, zaś rozgrywki finałowe odbyły się na specjalnie przygotowanym boisku do gry plażowej, umiejscowionym na plaży miejskiej nad jeziorem Gołdap. Uczestnikom […]

Read more

Regionalne Spotkanie Młodzieży Aktywnej

Młodzież Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi uczestniczyła w trzydniowym spotkaniu młodzieży aktywnej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mrągowie. Głównym celem przedsięwzięcia była integracja uczestników OHP z województwa podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Podczas spotkania uczestnicy wymienili doświadczeń oraz omówili efekty realizacji inicjatyw przeprowadzonych w jednostkach macierzystych na rzecz środowiska lokalnego.             Poza tym młodzież uczestniczyła w warsztatach w […]

Read more

Warsztaty profilaktyczne dla uczestników oraz szkolenie kadry pedagogicznej

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi odbyły się warsztaty dla młodzieży  pt. „Profilaktyka zachowań ryzykownych” oraz szkolenie dla kadry pedagogicznej: „Jak sobie radzić w trudnym kontakcie z rodzicami”. Jest to kolejny cykl szkoleń przeprowadzony przez  Centrum Edukacji i Profilaktyki – DIALOG. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia został sfinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii […]

Read more

Szkolenie kadry

W dniach 11-13.09.2017r oraz 18-20.09.2017r.wychowawcy  z CKiW OHP w Gołdapi wzięli udział w szkoleniu pod hasłem „Kryzys  i interwencja kryzysowa – zarządzanie emocjami i komunikacją interpersonalną’’. Szkolenie zorganizowano w związku z jednym z priorytetów edukacyjnych OHP ukierunkowanym na wzrost kompetencji kadry w obszarze pracy z uczestnikami na rzecz wzmacniania ich bezpieczeństwa i ochrony przed krzywdzeniem. Organizatorem było Centrum Kształcenia i […]

Read more

Europejskie Dni Dziedzictwa w Bibliotece

W sobotni wieczór w gołdapskim muzeum młodzież z CKiW OHP w Gołdapi uczestniczyła w otwarciu wystawy fotograficznej pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” w ramach 25 jubileuszowych Europejskich Dni Dziedzictwa 2017. Spotkanie zorganizowała Biblioteka Publiczna w Gołdapi, która  od lat uczestniczy w Europejskich Dniach Dziedzictwa organizując między innymi wystawy, prelekcje i koncerty. Swoje prace fotograficzne prezentowały trzy autorki: Aleksandra […]

Read more

Bezpieczni w Internecie i w „Realu”

Dnia 21.09.2017r. w CKiW OHP w Gołdapi odbyły się zajęcia w ramach autorskiego programu edukacyjno – profilaktycznego Bezpieczni w Internecie i w „Realu”. Podstawowym elementem programu jest wiedza i świadomość uczniów na temat możliwości i pozytywnych aspektów oraz  możliwych zagrożeń  i konsekwencji związanych z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Tematem zajęć były PRAWA AUTORSKIE. Wychowankowie dowiedzieli się, co to jest utwór w […]

Read more

„Bezpieczna droga do szkoły”

W ramach realizacji rządowego programu „Bezpieczna+”  w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi odbyło się spotkanie młodzieży z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Pogadanka dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa młodzieży zarówno w drodze do szkoły jak i podczas pobytu w placówce.             Prowadząca zwróciła uwagę na szereg czynników wpływających na nasze bezpieczeństwo, młodzież chętnie brała udział w dyskusji. Urozmaiceniem […]

Read more

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września  odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w  Centrum Kształcenia i Wychowania  OHP w Gołdapi. Młodzież miejscowego Centrum w bieżącym roku szkolnym będzie  kształcić się w VII kl. Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz w II i III kl. Publicznego Gimnazjum. Uczniowie wszystkich klas równocześnie odbywają przygotowanie zawodowe w jednym z wybranych przez siebie kierunków. Do wyboru nasi uczestnicy mają […]

Read more
1 29 30 31 32 33 34