Bezpieczne ferie

W ramach zajęć profilaktycznych o tematyce „Bezpieczne ferie”  zajęcia z młodzieżą w naszej placówce przeprowadziła funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, mł. aspirant Marta Domańska.

Podczas pogadanki omówiono szereg tematów związanych z bezpieczeństwem podczas zimowego wypoczynku: bezpieczeństwa na drodze i w miejscach prowadzących działalność rozrywkową (np. dyskoteki); rozsądnego zachowania podczas spotkań rówieśniczych czy w kontaktach z osobami obcymi. Omówiono potencjalne zagrożenia podczas korzystania z internetu a także „eksperymentowania ze środkami odurzającymi. Zwrócono uwagę na panowanie ujemnych temperatur i niebezpieczeństw wynikających  z funkcjonowania systemów grzewczych. Apelowano do młodzieży o  zachowanie należytej ostrożności podczas zabaw na śniegu i lodzie, tak by zdrowi i wypoczęci wrócili do nauki.

Zajęcia wpisują się w wytyczne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa uczestników OHP w okresie zimowego wypoczynku.