Co mogę zrobić aby być bardziej ekologicznym na co dzień?

Główne założenia projektu z „Ekologią na Ty„ to budowanie postawy proekologicznej, uświadomienie postępujących zmian klimatycznych, degradacji środowiska naturalnego. Młodzież jest świadoma ekologicznie, chce o tym głośno mówić, wyrażać swoje zdanie; dlatego stworzyła ulotkę pt.: „Co mogę zrobić aby być bardziej ekologicznym na co dzień”. Ulotka została wydrukowana, rozdana uczestnikom projektu, znajomym, uczestnikom centrum oraz przekazana organizacji partnerskiej z Czech. Młodzi ludzie zajęli się dystrybucją ulotek także wśród mieszkańców powiatu gołdapskiego, m.in. Słoneczny Dom w Gołdapi, ZSZ w Gołdapi, FRRG Gołdap.

Projekt „Z ekologią na Ty” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

Koordynator projektu Emilia Klimowicz