Młodzież przygotowuje się do stażu zawodowego w Hiszpanii w Sewilli

14 uczestników CKiW OHP z Gołdapi w marcu 2024 r. pojedzie na staże zawodowe do Hiszpanii, do pięknej miejscowości Sewilla. Praktyki zawodowe będą trwały dwa tygodnie, stażyści w zawodach fryzjer i stolarz już nie mogą doczekać się wyjazdu.

Rozpoczęliśmy spotkania organizacyjne z młodzieżą wyjeżdżającą na staż. Uczestnicy  stażu zapoznali się z regulaminem organizacji przyjmującej oraz z planem praktyk. Planowane są kolejne spotkania, mi.in. spotkanie online z Koordynatorem z Hiszpanii, spisanie wewnętrznego regulaminu stażu z młodzieżą, przygotowanie CV przed wyjazdem i wiele innych zadań.

Kolejne spotkania to, m.in. na zajęcia pedagogiczne, zajęcia kulturowe i kurs języka hiszpańskiego.

Projekt o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000138576 współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

Koordynator projektu Emilia Klimowicz