Życie jest cudem

Nasza jednostka wzięła udział już w VI edycji przedsięwzięcia  pn. „Życie jest cudem”. Ta ogólnopolska akcja Ochotniczych Hufców Pracy  jest przeprowadzana w okresie bożonarodzeniowo-noworocznym. Założeniem organizacyjnym akcji jest podkreślenie szacunku i społecznego znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka, a zwłaszcza dziecka. Głównym celem przedsięwzięcia jest udzielenie wsparcia uczestnikom, którzy łączą obowiązek nauki szkolnej i zdobywanie zawodu w OHP z opieką wychowawczą nad swoimi dziećmi. Fundatorem wsparcia jest Komenda Główna OHP w Warszawie.

                                   

Kadra pedagogiczna