Szkolenie pracowników ds. programów europejskich

 Zbliża się termin składania wniosków o środki z programu ERASMUS+ na wymianę młodzieżową. W związku z tym przedstawicielki biura projektów Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi uczestniczyły w szkoleniu „Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ na wymianę młodzieżową”. Były to praktyczne warsztaty, podczas których uczestnicy wypełniali na komputerach przykładowy wniosek, a prelegent wyjaśniała wszystkie zawiłości formalne. Ekspert przedstawiła procedury aplikowania o dotacje z programu ERASMUS+, w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakich formalności musi dopełnić placówka, żeby złożyć wniosek.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi od kilku lat realizuje projekty, w ramach których młodzież ma szansę odbyć staż zagraniczny oraz wziąć udział w międzynarodowych wymianach młodzieżowych. Dzięki szkoleniom z zakresu sięgania po środki unijne poszerzymy grupy beneficjentów naszych projektów, realizując tym samym interesujące i wartościowe przedsięwzięcia.