Uczestnicy z CKiW OHP w Gołdapi na 24. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Młodzieży i Kadry OHP na Jasną Górę

Jak co roku wychowankowie CKiW OHP w Gołdapi uczestniczyli w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Młodzieży i Kadry Ochotniczych Hufców Pracy na Jasną Górę. Pielgrzymowanie społeczności OHP rozpoczęło się w 1991r. od spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas VI Światowych Dni Młodzieży.

Do Złotego Potoku – miejsca spotkania i wspólnej modlitwy –uczestnicy przybyli wczesnym rankiem. Mieli więc trochę czasu by zobaczyć miejscowość i zapoznać się z pozostałymi uczestnikami tego niezwykłego spotkania.

            Po obiedzie wszyscy udali się na Nabożeństwo Pokutne i Spowiedź Świętą do Archikatedry Częstochowskiej. Stamtąd o godz. 15.00 pielgrzymi wyruszyli na Jasną Górę. Mszy świętej, odprawianej w Bazylice Jasnogórskiej, przewodniczył ks. prałat Jarosław Sroka z Częstochowy-  krajowy duszpasterz OHP.

            W sanktuarium modliły się reprezentacje młodzieży ze wszystkich województw, komendanci wojewódzcy OHP , dyrektorzy CKiW , wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie i księża duszpasterze OHP. Obecny był Komendant Główny OHP – p. Marek Surmacz wraz z swoimi zastępcami – p. Renatą Wicha i p. Wojciechem Szewczykiem.

Na początku Eucharystii wszystkich pielgrzymów powitał o. Tomasz Leśniewski, paulin,
po czym skierował do nich te słowa: „Przybywacie w roku szczególnym, w Roku Jubileuszowym. Obchodzimy 300. Rocznicę Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej koronami papieskimi. W związku z Rokiem Jubileuszowym, w naszym sanktuarium prowadzimy wiele akcji duszpasterskich i cieszymy się bardzo, że w jedną z tych akcji chcecie się włączyć w sposób bardzo aktywny i bardzo twórczy. Bardzo się cieszymy jako paulini, jako słudzy Maryi, że w czasie dzisiejszej Eucharystii złożycie wasze duchowe dary, wasze dobre uczynki, wasze różne przyrzeczenia złożone Matce Bożej
i staniecie się, ‘Żywą Koroną Maryi’, że złożycie też wasze zdjęcia, a wasze oblicza staną się obliczem Matki Bożej”. Msza święta w bazylice była bardzo pięknym i duchowym przeżyciem.

Po powrocie do Złotego Potoku na wszystkich czekała kolacja, a po niej rozpoczęło się nocne czuwanie, w trakcie którego odbył się Przegląd Piosenki Religijnej (nasza uczestniczka – Anna Barszczewska wystąpiła przed publicznością z utworem Abba Ojcze). Odbyło się również podsumowanie i wręczenie nagród za konkursy organizowane przez Duszpasterstwo Krajowe OHP
w trakcie roku szkolnego 2016/2017, apel Jasnogórski i koncert zespołu artystycznego MISSIO.

            Kolejny dzień wychowankowie rozpoczęli wspólnym śniadaniem, po którym wysłuchali koncertu zespołu Rymcerze. Następnie ponownie udali się na Jasną Górę, gdzie każdy z uczestników mógł w ciszy i spokoju powierzyć swoje prośby i intencje Matce Boskiej Częstochowskiej.

            Nasi pielgrzymi do domów wrócili zmęczeni, ale przepełnieni wiarą i nadzieją na dobrą przyszłość.

 Wychowawczyni:  Anna Strecha