Sprawny w zawodzie 2023”

W dniu 16 maja 2023r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi rozpoczął się III etap ogólnopolskiego konkursu „Sprawny w zawodzie 2023” w kategorii – kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer oraz BHP z elementami prawa pracy. Zgodnie z ramowym harmonogramem konkursu, w obecności komisji konkursowej przeprowadzono odprawę i dokonano losowania numerów zespołów – a tym samym kolejności przystępowania do zadania praktycznego w poszczególnych kategoriach.

W dniu dzisiejszym (tj. 17 maja) wszyscy uczestnicy konkursu we wszystkich kategoriach, reprezentujący poszczególne Wojewódzkie Komendy OHP przystąpili do pierwszego zadania – testu teoretycznego. Również dzisiaj, osiem zespołów z obu kategorii przystąpiło do zadań praktycznych, natomiast pozostali wzięli udział w rekreacji turystycznej w Republice Ściborskiej.

Wszystkim życzymy powodzenia !

 

Kadra pedagogiczna.